VÍCE CESTOVNÍCH PARTNERŮ PRO TRANSMISSION 25.11.2017 BUDE PŘIDÁNO V POZDĚJŠÍ DOBĚ